Ascension Norge

Hva er ascension?

På norsk betyr dette oppstigning. Ascension er et stort og svært viktig evolusjonsmessig steg i vår utviklingsprosess. Det er overgangen fra den tunge 3D verden som vi alle kjenner, via 4D, til 5D/5. dimensjon.

En stor spirituell syklus har omtrent 26 000 år og vi lever mange liv i forskjellige kropper og identiteter i denne perioden, men sjelen er selvsagt den samme. Se på disse 26 000 år som en lang skolegang, f.eks. fra 1. klasse til 12. skoleår i Norge. Vi lærer mye gjennom disse årene. For å komme videre må vi gjennom en eksamen og har du lært leksa så går du videre. Klarer du ikke eksamen så får du ikke vitnemål og må dermed gå noen klasser om igjen for å komme inn på videre utdanning.

Det er litt det samme det som skjer nå. Det er gjennom erfaringer vi lærer. Vi har alle en helt unik bakgrunn før vi blir født inn i dette livet, erfaringer fra tidligere inkarnasjoner sitter i celleminnet. Det er særdeles viktig å kunne lytte innover til seg selv og gjøre sine valg i livet ut fra den personen en er. Det er imidlertid svært mange distraksjoner i det samfunnet vi lever i som retter vårt fokus utover. Ytre faktorer som autoritetspersoner, myndigheter, mote, venner, anseelse, penger, kroppslig nytelse, lønn, osv., blir det som styrer våre liv. Hvis fokus utelukkende er på det ytre så vil ikke ascension være et realistisk mål.

Ascension Norge

Jeg har en ide, en visjon, om å skape en gruppe for de av oss som virkelig er dedikerte og går ascension veien. Dette er for deg som vet i ditt indre at dette er for deg og som forstår at ASCENSION er det viktigste i denne inkarnasjonen. Du er sterkt motivert til å jobbe målrettet mot ascension og er villig til å gjøre endringer i ditt liv for å oppnå dette. Gruppa vil være lukket, dvs. vi forteller ikke hele verden hva vi driver med.

Det er forhøyede energier i fra kosmos nå i denne tid og mange av oss merker det. Hvis du er den som responderer på disse og kjenner en sterk motivasjon mot det å jobbe spirituelt med deg selv, kanskje kjenner du at det er noe du skal realisere i dette liv men du vet ikke hva, da kan dette godt være en gruppe som passer for deg.

Aktiviteter vil være informasjon, øvelser, samtaler og diskusjoner på zoom samt å støtte hverandre i prosessen. Noen fysiske samlinger per år ser jeg for meg, dette gir interessante muligheter med utendørs samlinger, øvelser, kanaliseringer, foredrag og muligens med dyktige gjesteforelesere. Helt sikkert flere ting også, gruppa er åpen for inspirasjoner og gode forslag. Verdifulle kontakter og vennskap vil oppstå medlemmer imellom. Også fokus på terapi, det å være i et terapiforløp vil hjelpe den enkelte til å speede opp sin prosess.

Det å være med i denne gruppa (eller tilsvarende gruppe) vil hjelpe deg til å holde fokus på denne veien og det vil kunne gi hjelp og mange inspirasjoner på veien. Det å være med i et slikt fellesskap vil være motiverende. Sammen er vi sterkere. Dine muligheter til å klare "eksamen" denne gang er høyere når du er med i denne gruppa. Ascension er det viktigste som skjer på 26 000 år.

 

Hva kreves for å oppnå ascension i dette livet?

Det kreves en dedikert innsats til å følge sannhetens vei. Det kreves en åpenhet og villighet til å si ja til nye veier, samtidig som dette skal balanseres mot det å følge sin egen spesielle vei. Det vil være svært viktig å opprette kontakt med sin indre guide, med sin magefølelse, og tørre å følge denne veiledningen. Dette er den viktigste radaren hver av oss har til å finne veien "hjem igjen".

 

Hva er det som holder oss igjen?

Det er mange ting som holder oss igjen. Tenk på deg selv som en person med heliumballong knyttet til en murstein som holder deg nede på jorden. Det som holder oss igjen er denne mursteinen, når snoren til denne kuttes så er vi fri til å stige til værs, til å stige inn i neste fase av vår utvikling, til å stige inn i ascension. Denne murstein består blant annet av:

  • Egobaserte nytelser er en viktig ting som holder oss igjen. Vi er ikke villig, klarer ikke å kontrollere vår tildragelse mot den negative sida til mat, drikking, festing, underholdning, TV, sex, rikdom, jobb, lista er mye lenger.
  • Frykt har mange former. For eksempel vi tør ikke å være oss selv, vi forsøker å være kopier av andre, følger andres drømmer og visjoner.
  • Lar seg manipulere av massemedia og ytre autoriteter. Følger ikke sin indre stemme.
  • Dårlig kontakt med sitt selv.
  • Punkter som nevnt over går delvis over i hverandre. Og det er flere elementer selvsagt som holder oss igjen.

 

Hva har jeg å bidra med?

En ting er å være initiativtaker og primus motor for denne gruppa. Jeg har vært opptatt av spirituelle temaer siden i begynnelsen av 20 årene og har en meget sterk inspirasjon og drive til det å gå denne indre veien.

Jeg har noen utdannelser som gir meg gode verktøyer til å benytte på denne reisen. Jeg har en klinikk i Brevik der jeg til daglig jobber med spirituelt guidet psykoterapi og guidet healing, dette i form av Life Alignment. Denne behandlingsformen er en utmerket støtte for personer på den spirituelle utviklingsvei.

Jeg har også særdeles gode spirituelle lærere som en kilde til viktig viten, informasjon og guiding til hvordan oppfatte og manøvrere våre liv i denne tid.

Jeg har studert og jobbet med Et Kurs i Mirakler gjennom flere år. Dette er et kanalisert bokverk som er svært viktig for denne tid. Jeg vil kunne holde foredrag og veilede ihht denne forståelsen.  

Jeg har også diverse øvelser og metoder å bidra med som jeg kjenner er nyttig for meg selv. Ikke sikkert de samme øvelser passer for alle men for noen vil det helt sikkert kunne være til nytte.

 

Er dette noe for deg?

Fint om du sender en tilbakemelding hvis du er interessert i å være med i en slik gruppe. Jeg kjenner inspirasjon til dette men har ikke helt landet på form enda, vet heller ikke når vi vil starte opp. Kjenner på den indre guidingen og starter opp når tiden er inne. Jeg føler også at til dette prosjektet er det velvilje og hjelp ovenfra. Denne gruppa vil kunne inneholde mange flotte ressurspersoner med hver sine sterke sider og mye å bidra med.

Ascension Norge

God ide. Hold meg oppdatert når du starter opp.