Sentralt plassert ved torget

Storgata 33, 3950 Brevik

2. etasje

Tel. 92 81 77 32

[email protected]

www.livsspeilet.no

Den viktigste oppdagelsesreisen i ditt liv starter her.

Kom og bli kjent med deg selv.

Livsspeilet

Klinikken Livsspeilet ble etablert august 2021 av Bjørnar Robberstad. Hovedaktiviteten er å jobbe med det terapeutiske systemet Life Alignment, og gjennom dette kunne hjelpe mennesker i ulike faser av sitt liv. 

Navnet Livsspeilet er valgt fordi det er en helt fundamental forståelse i måten jeg arbeider på. "As within, so without". Tenk på årsak og virkning. Årsaken er alltid vårt indre, effekten er det vi møter i det ytre. Det er aldri motsatt. Den ytre verden er et speilbilde av vårt indre landskap. Vi er ikke trent til å tenke på denne måten.

Til eksempel, hvis du hisser deg opp over en annen sjåfør som ikke oppfører seg i trafikken slik du mener han/hun burde, så er det fordi du projiserer et sinne over på den sjåføren. Du har en lavfrekvent del av deg selv, stuet unna et sted i din kropp, sannsynligvis helt ubevisst, som du ikke vil vedkjenne deg. Det føles trygt å påpeke dette utenfor deg selv. Det du gjør dypest sett her er å kritisere deg selv.  

Slike hendelser som skjer rundt oss er en mulighet til å bli bedre kjent med deg selv. En sunn respons vil være å ønske slike hendelser velkommen, fordi det gir deg en sjanse til å dykke ned i ditt ubevisste og se på hva det er som ligger der. Da vil du kunne forløse slike lavfrekvente "lommer" som du ikke vil vedkjenne deg, slik at de ikke blir liggende der hele livet og ulme og lage problemer for deg.

Vi har alle enorme skaperevner. Sett i et stort perspektiv, noen ganger multi-inkarnasjon, så har vi skapt våre problemer selv. Når vi har skapt dette selv så har vi også mulighet til å jobbe oss ut av den utfordrende situasjonen. Dette vokser vi på, som menneske og som sjel.

Vi er her for å frigjøre oss fra begrensninger og blokkeringer, livet i denne dimensjon er en læreprosess. 

Livsspeilet holder til i 2. etasje, merket med rød ring på bilde, over sportsbutikken. Adkomst er inn sidegate Curt Adeler Stredet og opp utvendig trapp. I bakgården er det hoveddør rett frem. 

Mottar også klienter online over zoom eller telefon. 

På tide å investere i seg selv?

Bestille time?

Testimonials

Gode tilbakemeldinger ligger på min andre webside for Livsspeilet. 

https://livsspeilet.no/feedback/

Hør og se det foreløpig siste tilskuddet til tilbakemeldinger. Det er Kari som forteller sin historie med ME, et videoopptak fra alternativmessen i Tønsberg november 2023, hvordan hun ved hjelp av Life Alignment har fått livskraften og livsgleden tilbake.

Klikk bilde for å se video.

Flere aktiviteter for Livsspeilet 

Livets Nøkkel

En dyptgående metode for selv å kunne jobbe seg gjennom sine største utfordringer.

Se mer

Magnettrommel

Magnetterapi er noe som mange kan ha nytte av. Livsspeilet har en 2 meter lang magnettrommel slik at hele personen ligger inne i et magnetfelt i 21 minutter. Denne form for magnetbehandling virker på hele kroppen og stimulerer kroppens energiflyt. Dette har gunstig effekt spesielt på kroppens sirkulasjonssystemer. Erfaringer fra andre klinikker er at magnetbehandling kan ha god effekt på en hel rekke tilstander. Apparatet gir mulighet for å justere effekt på magnetfeltet og frekvensen, vi begynner alltid med lav effekt og øker til korrekt styrke for den enkelte. 

Mikroskopi

Livsspeilet har et mørkefeltsmikroskop. Dette kan blant annet brukes til å se på blodceller både før og etter en Life Alignment behandling og se på hvordan blodcellene endrer seg og blir friskere. 

Undertegnede er under utdanning innen dette feltet og per i dag så tilbys ikke dette i noen særlig grad til klienter. 

Plan er å gjøre litt forskning selv først, se hvilken effekt vortex kort, Life Alignment behandling og magnetterapi har på blodceller. Også se på hydrogel og graphen oksid og følge med på hvordan dette utvikler seg. Samt anbefale og tilby noen få utvalgte detox produkter til kunder/klienter som har behov for detox.