Bjørnar Robberstad

16 år gammel var første gang jeg husker at jeg "sviktet" meg selv. Jeg var ferdig med 9. klasse og skulle velge videre retning i livet. Jeg var helt klart tiltrukket av elektronikk og det å kunne gjøre noe praktisk/fysisk. Men så var det velmente råd fra foreldre og andre som fikk meg til å begynne på gymnas. Min indre stemme, min egen guide, er den viktigste rådgiver jeg har, hvilket jeg ikke var klar over den gangen. Stemmen var klar, men jeg hørte ikke på den. Det førte til mindre kontakt med meg selv, mer usikker på meg selv og svekket min personlige "kraft". Senere i livet har jeg flere eksempler på at jeg ikke har fulgt denne indre stemme og i etterpåtidens klokskap så var det ikke noen gode valg. Jeg har gått livets harde lekse med ikke å lytte til meg selv, det har ført med seg mye lidelse og mange år "ekstra". Det er først i de senere år jeg har sett viktigheten av å følge denne gudegitte veiviser vi alle har og det gir så utrolig mye tilbake i form av vekst, godfølelse og trivsel.

Jeg utdannet meg til ingeniør og jobbet mange år i maritim bransje. Ekstremt krevende jobber de fleste år, jobbet svært intensivt og mye overtid. Ikke noe fokus på sunt kosthold og en del festing i helgene, og dette er ikke noe gunstig miljø for indre ro og vekst, tvert imot.

Men likevel har jeg siden tidlig i 20-årene hatt en sterk dragning mot det spirituelle. Livet har bydd på flere muligheter til å endre livsbane, eller sagt på en annen måte; sjelen har kallet meg inn på nytt spor mange ganger. Jeg lyttet til dette kallet noen ganger og droppet ut av ingeniørkarrieren og gjorde helt andre ting, men kom til stadighet tilbake igjen. Hver gang har kroppen eller livet gitt meg tegn på at det er ikke ingeniør som er det grunnleggende rette for meg i dette livet. En lang lekse å lære.

Begynte å studere Life Alignment i 2015 og startet klinikken Livsspeilet i 2021.


 

Hva kvalifiserer meg til å jobbe som terapeut?

Har studert og praktisert Life Alignment (LA) siden 2015. LA er bygget opp av moduler. Først kommer et grunnkurs, så modul 1, 2, osv. Det er totalt 7 moduler. Modulene er nokså omfattende og en er kvalifisert og sertifisert til å jobbe med klienter når en har fullført modul 2 og bestått "eksamen". Jeg har fullført modul 6 og har planer om å ta modul 7 til høsten 2024.

Vår 2024 er jeg i gang med et dybdestudie for de høyere moduler i dialog og samarbeid med en høyt kvalifisert lærer. Dette vil føre til en Advanced Practitioner status. 

Fra tidligere har jeg en 3-årig deltids psykosynteseutdannelse (psykoterapi) fra Oslo, NIP.

Hva som også er et meget viktig bidrag til at jeg i blant kan yte litt ekstra til mine klienter er mine studier i Kurs i Mirakel og tilhørende materiale. Tilhørende materiale er først og fremst nær daglige kanaliseringer over mange år.

Parallelt med mine "studier" er det viktigste den interesse og entusiasme jeg har med å jobbe på denne måten. Det har blitt livet mitt og jeg trives med det. Jeg blir ikke trøtt av å jobbe med dette, men får heller energi av det.

 

Mer info?

Hvis du er interessert i enda mer info om meg så sjekk ut min andre webside for Livsspeilet.

Livsspeilet: Om meg - trykk her

 

Tilbakemeldinger

Jeg er blitt overveldet av gode tilbakemeldinger den siste tiden og må si tusen takk for det. Det er et tegn på at jeg i hvert fall gjør noe riktig. 

En liten brøkdel av tilbakemeldinger kan du se her:

https://livsspeilet.no/feedback/