Kurs i Mirakler

Et Kurs i Mirakler” er et kanalisert bokverk som består av 3 bøker. Det ble "tatt ned" og skrevet av 2 amerikanske psykologi professorer, Helen Schucman og William Thetford, i perioden 1965 til 1972. Det var store samarbeidsproblemer på universitet hvor de arbeidet og William sa en dag "There must be another way, a better way" og tenkte på alle problemene de kjente på hver eneste dag. Helen var enig i dette og de gikk sammen om å finne en konstruktiv og bedre måte. Dette innledet flere måneder med symbolske drømmer for Helen og så en dag hørte hun plutselig en stemme i sitt hode, «Dette er et kurs i mirakler». Ho skrev det ned på en notatblokk og dette var starten på den første av de 3 bøker. Teksten og innholdet som ble overført til Helen’s bevissthet var av en slik art at Helen selv kunne aldri ha forfattet det, det var til tider meget komplekst men også meget klart. Kilden presenterte seg som Jesus.

De 3 bøker er:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok for studenter – 365 leksjoner
  • Håndbok for lærere

Tekstboken består av dype prinsipper innen psykologi, universelle lover og evige sannheter. Det beskriver hvordan vår fysiske eksistens oppstod, det beskriver hva hensikten er med vårt opphold på denne jord og det beskriver veien tilbake til enhet med Gud.

Tema som boken tar for seg er blant annet kjærlighet, fred, ego, synd, tilgivelse, illusjon, den sanne synsevne, Gud, Den Hellige Ånd, og mye mer. Det legger særdeles stor vekt på tilgivelse som det viktigste verktøyet vi har for å oppnå indre fred og med dette kommer vi nærmere den rene og naturlige delen av hvem vi er, vår essens. 

Link til info om "A Course in Miracles" og historien bak; https://acim.org/archives/articles/incredible-untold-story-behind-acim-part-i/

Hvorfor er denne boken så viktig?

Denne boken er skrevet for den tiden vi er inne i nå. Det er en hjelp til mennesker for å kunne manøvrere riktig i jungelen av informasjon, propaganda og manipulasjoner som vi er utsatt for. Ascension har vært kjent i tusenvis av år og at det skjer ved overgangen til en ny stor syklus på 26 000 år. Vi har mørke krefter og vi har gode krefter på denne planeten. De mørke vil hindre så mange mennesker som mulig å gå gjennom ascension overgangen og det er grunnen til at verden er så kaotisk som den er for tiden. Et viktig virkemiddel til dette er å holde mennesker nede i frekvens. De mørke har kontroll på svært mye, blant annet medieindustrien. Store konflikter i verden er oftest initiert av de mørke og nyhetsbildet blir da preget av en negativ infostrøm i lange tider. Dette er med på å trekke ned den individuelle og kollektive frekvensen på jorden. Med dette menes at en som ser på krigshistorier og tragedier blir trukket ned i en dårlig stemning, apati, aggresjon, håpløshet. Motsetningen til dette er når mennesket er opptatt med noe positivt og i godt humør. Da er det en helt annen frekvens som mennesket opererer på.

"Et Kurs i Mirakel" går helt grunnleggende til verks. Det hjelper oss med å nullstille våre tanker og nullstille hvordan vi oppfatter ting, for så sakte å bygge dette opp igjen. Det er et kurs som går over 365 dager, en øvelse hver dag i 1 år. Når vi klarer å følge lærdommen i denne boken så lar vi oss ikke påvirke på samme måte som en som ikke er trent. Vi blir også bevisst på at det vi tar inn av informasjon og underholdning er med på å forme vår verden. Min verden er formet av det jeg er opptatt av, og da ser jeg at jeg har interesse av å begrense den kontinuerlige strømmen av dårlige nyheter som mediebildet gir oss.

Det hjelper ikke en krig et annet sted i verden om jeg tar inn alt av informasjon jeg kan om en slik hendelse, det vil føre til at jeg får opp følelser som maktesløshet, sinne, frustrasjon; som bidrar til å øke separasjon. Det at jeg bruker mye av min oppmerksomhet på en krig er med på å opprettholde krigen. Det jeg gir oppmerksomhet og fokus, får jeg mer av. Jeg vet derimot at jeg hjelper verden hvis jeg kan bringe inn noe positivt. Hvis jeg kan skape noe som er til glede og nytte for meg selv og for mennesker i det området jeg bor, så er dette med til å øke lyset på planeten.

Tina Louise Spalding er en engelsk dame som kanaliserer Jesus og Ananda i dag. Hun har til hver av de 365 leksjoner i boken laget en video. Her en liten smakebit med en kommentar av mesteren selv. 

https://youtu.be/EKCBNMbckfg 

Her er et inspirerende intervju & samtale mellom 2 personer som begge sier at hadde det ikke vært for kurset så hadde de ikke vært i live i dag.  

https://youtu.be/nFn2xhxk1oU

WEBINAR GJENNOMFØRT. VELDIG VELLYKKET. HOLD UTKIKK, DET KOMMER SIKKERT FLERE.

 

Webinar om Et Kurs i Mirakler?

Sett av mandag 11. mars kl. 20.00 til å høre om Et Kurs i Mirakler.

Det blir en gjennomgang av de viktigste elementer fra dette store verket og det blir forklaring av de viktigste prinsipper.

Det er en noe utfordrende tekst og innhold i disse bøkene så det å få med seg et webinar om det grunnleggende vil være nyttig spesielt for du som er i gang med denne boken og du som vurderer å starte. Du er selvsagt velkommen om du er en erfaren Mirakel student også.

Det vil i tillegg bli informasjon om en planlagt webinarserie der vi går mye dypere i forståelse og anvendelse av de sanne prinsipper.

Mot slutten så har vi tid til en spørsmål og kommentarrunde.

Vel møtt!

Ja jeg melder meg på til et zoom webinar om Et Kurs i Mirakler.

Zoom link blir sendt ut senest 4 timer før webinar starter. Dersom du ikke mottar link, ta kontakt via mail eller telefon. (sjekk evt. junk mail)

Gratis.